Informační povinnost správce poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění od 1. 1. 2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 12.12.2019

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674