MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - sdělení - zahájení stavebního řízení pro stavbu "III/30318 Velké Petrovice", k.ú Velké Petrovice - oprava pochybení v části určené k vyjmenování právnických a fyzických osob za účelem doručování

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
atc1241183979280699385.pdf

Vyvěšeno: 20.09.2022

Sejmuto: 26.10.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674