Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.05.2021 - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - informace pro možné odběratele o podmínkách k uzavření písemné smlouvy dle §8 odst.6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
Jana Ticháčková
18.12.2020 - Informační povinnost správce poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění od 1.1.2021
Jana Ticháčková
17.09.2020 - ČEZ Distribuce, a.s.- upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Jana Ticháčková
10.09.2020 - Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami - s účinností od 10.9.2020
Jana Ticháčková
16.04.2020 - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Jana Ticháčková
13.03.2020 - Krajský úřad Královéhradeckého kraje - od 16. 3. 2020 omezení provozu veřejné autobusové dopravy (režim "letních prázdnin")
Jana Ticháčková
02.03.2020 - ZMĚNA AUTOBUSOVÉHO SPOJE PRO ŠKOLÁKY - OD 2. 3. 2020
Jana Ticháčková
12.12.2019 - Informační povinnost správce poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění od 1. 1. 2020
Jana Ticháčková
04.11.2019 - Krajský úřad Královéhradeckého kraje - doplňkové služby veřejné dopravy IDS IREDO
Jana Ticháčková
11.03.2019 - Obec Bukovice - vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Bukovice
Jana Ticháčková
06.02.2019 - Město Broumov - oznámení o výběrovém řízení na funkci vedoucího odboru stavebního úřadu
Jana Ticháčková
03.01.2019 - Město Broumov - oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru stavebního úřadu
Jana Ticháčková
03.01.2019 - Město Police nad Metují - oznámení o vyhlášení výběrového řízení - investiční technik
Jana Ticháčková
29.11.2018 - Oznámení DSO Policka o povinně zveřejňovaných dokumentech
Jana Ticháčková
24.10.2018 - MěÚ Broumov - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci odborného referenta odboru obecního živnosten. úřadu
Jana Ticháčková
16.10.2018 - Obec Žďár nad Metují zprovoznila nové ubytování pro turisty - "Ubytování pod Ostašem" (viz. příloha)
Jana Ticháčková
13.10.2018 - VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR (II. kolo) V OBCI VELKÉ PETROVICE
Jana Ticháčková
10.10.2018 - MěÚ Police nad Metují - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - pracovník v sociálních službách/pečovatelka
Jana Ticháčková
06.10.2018 - VÝSLEDKY - VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE 2018
Jana Ticháčková
06.10.2018 - VÝSLEDKY - VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018 (1.KOLO) V OBCI VELKÉ PETROVICE
Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674