Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - informace pro možné odběratele o podmínkách k uzavření písemné smlouvy dle §8 odst.6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
dl-4822041174717082538.pdf

Vyvěšeno: 17.05.2021

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674