Úřední deska

Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.08.2019 01.01.2023 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - těžba dřeva ( doplnění opatř. obec.povahy vydané Minister. zeměděl. ze dne 3.4.19)
Jana Ticháčková
24.04.2019 - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - veřejná vyhláška- informace pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019
Jana Ticháčková
03.04.2019 01.01.2023 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - těžba dřeva
Jana Ticháčková
01.01.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Jana Ticháčková
01.11.2018 - Veřejná vyhláška - zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody
Jana Ticháčková
01.01.2018 - Vyhláška č 2/2017 o místním poplaktu za lázeňský a rekreační pobyt
Bc. Ludmila Šolcová
01.01.2018 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu obce Velké Petrovice formou opatření obecné povahy
Bc. Ludmila Šolcová
23.10.2017 - Opatření obecné povahy- uzavírka komunikace Maršov n.M.
Bc. Ludmila Šolcová
01.03.2017 - Vyhláška č. 5/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územ obce Velké Petrovice
Bc. Ludmila Šolcová
15.12.2016 - Vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu
Bc. Ludmila Šolcová

Rozpočet a hospodaření

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.10.2019 - Rozpočtové opatření č. 7/2019
Jana Ticháčková
01.10.2019 - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE VELKÉ PETROVICE NA OBDOBÍ 2020 - 2022
Jana Ticháčková
01.10.2019 - Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2020-2022
Jana Ticháčková
10.09.2019 - Rozpočtové opatření č. 6/2019
Jana Ticháčková
09.08.2019 - Rozpočtové opatření č. 5/2019
Jana Ticháčková
09.07.2019 - Rozpočtové opatření č. 4/2019
Jana Ticháčková
24.06.2019 - Oznámení DSO Policka o povinně zveřejňovaných dokumentech
Jana Ticháčková
10.06.2019 - Rozpočtové opatření č. 3/2019
Jana Ticháčková
04.06.2019 - Schválený závěrečný účet obce Velké Petrovice za rok 2018
Jana Ticháčková
07.05.2019 - Rozpočtové opatření č. 2/2019
Jana Ticháčková