Katastrální úřad pro Královéhr. kraj - oznámení o zrušení vyložení obnoveného katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Maršov n. Met. obce Velké Petrovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vážení,

v důsledku přijatých krizových opatření Usnesením vlády ČR ze dne 15.3.2020 č.215 se ruší vyložení obnoveného katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Maršov nad Metují obce Velké Petrovice, které se mělo konat v termínu

od 23.3.2020 do 3.4.2020.

Nový termín pro vyložení obnoveného operátu Vám bude včas oznámen.

 

Vladislav Friml, starosta obce

Soubory ke stažení:
ku-sdeleni.pdf

Vyvěšeno: 17.03.2020

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674